VAC: VAC

Navigation überspringen


 

Seite durchsuchen
Vitajte vo VACUUMSCHMELZE!

Pokrok zaèína pri materiáli!

VACUUMSCHMELZE je jedným z najdôležitejších celosvetových výrobcov v oblasti ušachtilých magnetických materiálov a výrobkov z nich. Vïaka nášmu know-how získanému na základe našich dlhoroèných skúseností sme schopní, neustále zdokonaova a inovova naše výrobky a dosahova tak trvale vedúcu pozíciu na svetovom trhu.