VAC: VAC

Navigation überspringen


 

Seite durchsuchen

 

Rozhoduješ sa: „KAM PO ZÁKLADNEJ ŠKOLE ?“

Poznáš potreby súčasného trhu práce ?

Vieš o nedostatku absolventov technických škôl ?

Chceš:
- minimalizovať náklady na štúdium ?
- zarábať už počas štúdia ?
- praxovať v zahraničnej firme ?
- využívať zamestnanecké benefity ?
- mať perspektívu zamestnania ihneď po škole ?

Prihlás sa na  „DUÁLNE VZDELÁVANIE“ – nový systém prípravy študentov pre reálne potreby zamestnávateľov s rovnakým podielom teórie a odbornej praxe

Kde:              SPŠ, Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 11
S kým:           VACUUMSCHMELZE, s.r.o., Horná Streda 1325/14     
Ako dlho:       4 roky (štúdium s maturitou)
Ako často:     týždeň v škole a týždeň vo firme
Aký odbor:     2411 K - mechanik nastavovač           
                      2679 K - mechanik mechatronik

Prečo: - podnikové štipendium 40-100 €/mesiac
           - odmena za produktívnu prácu vo výške minimálnej mzdy
           - zdarma pracovný odev a pracovná obuv, doprava do firmy
           - zdarma stravovanie v prvom ročníku
           - možnosť študentskej brigády počas celého roka
           - perspektíva zamestnania bez zmluvného záväzku

Ako: - vyber si niektorý z ponúkaných študijných odborov
        - nahlás nám do firmy svoj záujem o prax u nás (stiahni si formulár)
        - príď na pohovor a buď úspešný, aby sme si Ťa vybrali
        - prilož naše potvrdenie o zabezpečení praxe k prihláške na školu
        - podpíš s nami učebnú zmluvu a v septembri môžeme začať

Bližšie informácie môžeš získať u výchovných poradcov na základných školách,
na internetových stránkach SPŠ Nové Mesto nad Váhom: www.spsnmnv.sk,
alebo na personálnom útvare Vacuumschmelze na tel. č.: 032-7772230, 233.

DUÁLNE ŠTÚDIUM = UČENIE SA V PRAXI

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 umožňuje nový „duálny“ systém vzdelávania, v ktorom sa žiaci pripravujú na výkon povolania podľa konkrétnych požiadaviek zamestnávateľa.
Teoretická príprava prebieha v škole a praktická časť priamo u zamestnávateľa na základe zmluvy uzatvorenej s vybraným žiakom a zákonným zástupcom. Zmluva je záväzná iba na obdobie štúdia (bez povinnosti zotrvania v pracovnom pomere po ukončení vzdelávania).

VACUUMSCHMELZE, s.r.o. Horná Streda je držiteľom Osvedčenia č.1/SDV/SOPK/2015 o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania.
V spolupráci so Strednou priemyselnou školou Nové Mesto nad Váhom ponúka firma praktické vyučovanie pre dva štvorročné maturitné odbory:

2411 K – mechanik nastavovač
Absolvent po ukončení štúdia ovláda práce s ručnými nástrojmi, jednotlivé technológie strojového spracovania, nastavenia a diagnostikovania číslicovo riadených strojov a zariadení, montáže a prevádzkovania automatických systémov.

2679 K – mechanik mechatronik
Absolvent po ukončení štúdia ovláda základné technológie používané v priemysle,
činnosti pri montážnych prácach, zostavovaní a nastavovaní jednotlivých celkov, údržbe a opravách zariadení, vrátane funkčnej kontroly mechanických, elektrických, pneumatických a hydraulických častí týchto zariadení.

Vacuumschmelze, s.r.o plánuje mať v každom šk.roku 9 žiakov.
Tak sa pridaj k nám; my sme už tu J

Letztes Update : 13.02.2017

Contact

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
Personálny útvar
916 24 Horná Streda 1325/14
personalneodd@
vacuumschmelze.com

(vo formáte txt, pdf, doc; iné sú neakceptované)
Tel.:032/7772220