VAC: VAC

Navigation überspringen


 

Seite durchsuchen

 

Vzdelávanie a rozvoj

Vzdelávanie zamestnancov považujeme  za nástroj zvyšovania našej výkonnosti prostredníctvom rozvoja zručností a spôsobilostí zamestnancov, ktorým pre tento účel ponúkame:
- adaptačný program – určený všetkým novým zamestnancom a zamestnancom
  preradeným na novú pracovnú pozíciu
- jazykové kurzy – pre zlepšenie jazykovej úrovne zamestnancov, ktorí cudzie jazyky
  potrebujú k svojej práci; najmä nemčina a angličtina
- vzdelávacie aktivity v zmysle rozvojových pohovorov – semináre, workshopy, koučing,
  mentoring, stáž v materskej spoločnosti, zaradenie do projektového tímu, teambuilding,
  modelové situácie, tréning mäkkých zručností
- VAC akadémia – budovanie povedomia k firme, pochopenie etických pravidiel firmy,
  význam zlepšovania procesov  a následné praktické cvičenia 
- školenia v zmysle zákonných nariadení – pre vybrané pracovné činnosti

Študentom vysokých škôl ponúkame výrobnú prax, účasť na projektoch a konzultácie k diplomovým prácam z oblasti našich procesov.

 

Letztes Update : 14.10.2015

Contact

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
Personálny útvar
916 24 Horná Streda 1325/14
personalneodd@
vacuumschmelze.com

(vo formáte txt, pdf, doc; iné sú neakceptované)
Tel.:032/7772220