VAC: VAC

Navigation überspringen


 

Seite durchsuchen

 

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta obsadzujeme uchádzačmi z vlastnej databázy životopisov, príp. dotazníkov, inzerciou a prostredníctvom www.profesia.sk.
Štandardne sa u nás žiadosti o zamestnanie vedú v databáze maximálne 1 rok; potom sa skartujú. Podmienkou zaradenia do evidencie je písomný súhlas uchádzača o prácu so spracovávaním osobných údajov.

Letztes Update : 31.03.2014

Contact

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
Personálny útvar
916 24 Horná Streda 1325/14
personalneodd@
vacuumschmelze.com

(vo formáte txt, pdf, doc; iné sú neakceptované)
Tel.:032/7772220