VAC: VAC

Navigation überspringen


 

Seite durchsuchen

 

PODNIKANIE

Pokrok zaèína pri materiáli

(For further information please visit our English web presence.

VACUUMSCHMELZE vyvíja, vyrába a uvádza na trh magnetické špeciálne materiály a z toho ïalej zušachtené výrobky.

V roku 1914 založila prvá vákuová taviaca pec základný kameò pre dnešnú VACUUMSCHMELZE. Tavenie zliatin pod vákuom nasledovalo priemyselne už od roku 1923.
Z malej prevádzky v Hanau sa vyvinul celosvetový podnik:

  • viac ako 4.300 zamestnancov
  • vo viac ako 50 krajinách
  • roèný obrat ca 380 miliónov Euro

Dnes ponúka VACUUMSCHMELZE široké spektrum vysokohodnotných polotovarov, dielov, induktívnych prvkov, komponentov a systémov, ktoré sa používajú v rôznych oblastiach a priemyselných odvetviach, od konštrukcií hodín až po lietadlá. Použitie výrobkov VACUUMSCHMELZE je tak rozsiahle, že každý jeden z nás ich denne používa bez toho, aby o tom vedel.

(For further information please visit our English web presence.)

Letztes Update : 15.05.2018

Contact

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
Personálny útvar
916 24 Horná Streda 1325/14
personalneodd@
vacuumschmelze.com

(vo formáte txt, pdf, doc; iné sú neakceptované)
Tel.:032/7772220