VAC: VAC

Navigation überspringen


 

Seite durchsuchen

 

Práca vo VACUUMSCHMELZE

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.  zamestnáva v Hornej Strede v súčasnej dobe cca 870 zamestnancov, s pracovným úväzkom 37,5 hod./týždeň,  väčšinou s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú.
Zamestnanci výroby pracujú v zmenovom pracovnom režime; prevažne na 3 zmeny, čiastočne 2 zmeny, príp. nepretržite po všetky dni v týždni.
Administratívno-technickí zamestnanci  majú možnosť využívať pružný pracovný čas. Príchod do práce je povolený medzi  06,00-09,00 hod. a odchod medzi 14,00-21,00 hod.

Sociálny program ponúkaný zamestnancom:

Doprava do zamestnania:
- bezplatná doprava zmluvnými autobusmi na trasách: Horná Streda – Piešťany, Trebatice,        
  Vrbové,  Krakovany, Ostrov,  Orvište, Bašovce, Pobedim, Čachtice, Častkovce, Podolie, 
  Nové Mesto nad Váhom, Považany, Potvorice, Brunovce

Možnosti stravovania:
- strava zabezpečená počas celého týždňa na všetkých zmenách
- k dispozícii balená stolová voda a ochutené nápoje
- v letnom období energetické nápoje alebo multivitamíny

Zdravotná starostlivosť:
- ambulancia lekára pracovnej zdravotnej služby priamo v areáli firmy
- k dispozícii  defibrilátor  pre prípad náhlej zástavy krvného obehu
- organizovanie kurzov prvej pomoci

Ochranné pracovné pomôcky:
- pracovný odev zabezpečený včítane čistenia pre zamestnancov výroby
- certifikovaná kvalitná pracovná obuv pre zamestnancov pohybujúcich sa vo výrobe
- bavlnené tričká pre všetkých zamestnancov
- OOPP v zmysle kategorizácie pracovísk

 

 

Kultúrne a športové aktivity:
- športový deň aj pre rodinných príslušníkov
- Vianočný večierok
- Deň otvorených dverí
- návšteva divadelných predstavení
- poznávacie zájazdy

 

Sociálna politika:
- možnosť individuálneho čerpania sociálneho fondu
- Mikulášske darčeky
- odmeny pri životných a pracovných jubileách
- posedenie s jubilantmi a bezplatnými darcami krvi
- prenájom športových priestorov

Letztes Update : 14.10.2015

Contact

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
Personálny útvar
916 24 Horná Streda 1325/14
personalneodd@
vacuumschmelze.com

(vo formáte txt, pdf, doc; iné sú neakceptované)
Tel.:032/7772220