VAC: VAC

Navigation überspringen


 

Seite durchsuchen

 

PREHLAD VÝROBKOV

Spektrum výrobkov firmy VAC zahàòa komplexnú ponuku magnetických materiálov, permanentné magnety a magnetické systémy, polovýrobky a diely, ako aj jadrá a induktívne prvky.

(For further information please visit our English web presence.)

.........................................................................................................................................................................................................................................

Permanentné magnety zo vzácnych zemín a lepené magnety

Spolocnost VAC vyrába od roku 1973 permanentné spekané magnety zo vzácnych zemín z SmCo a Nd-F-B. Spolocnost VAC má pritom vedúcu pozíciu na trhu v Európe.

So zliatinami VACODYM dosahujeme u permanentných magnetov najvyššiu možnú, v dnešnej dobe dosiahnutelnú, hustotu energie. Zliatiny VACOMAX sa vyznacujú obzvlášt vysokou intenzitou koercitívneho pola.

viac k téme Permanentné magnety (english)

Magnetické systémy

Magnetické systémy sa vyrábajú v rámci dalšej úpravy lepením (technológiou lepenia). Spolocnost VAC pritom navzájom kombinuje magneticky mäkké a trvalo magnetické materiály z vlastnej výroby.

Použitím magnetických systémov je možné dosiahnut vlastnosti dôležité z hladiska funkcnosti. Sme schopní dimenzovat, navrhovat a konštruovat vysoko komplexné magnetické systémy. Spolocnost VAC sa vyznacuje schopnostou ovplyvnovat pôsobenie vysoko intenzívneho magnetického pola v oblasti priemyslu.

.........................................................................................................................................................................................................................................

Polotovary

Všetko sa zacalo v roku 1923 s malou vákuovou indukcnou pecou. Dnes vyrábame viac ako 100 rozlicných kryštalických, amorfných a nanokryštalických materiálov najvyššej kvality.

Naše spektrum zliatin zahrna magneticky mäkké materiály, permanentné magnety, magneticky polotvrdé materiály a zliatiny so zvláštnymi fyzikálnymi vlastnostami.

Tieto materiály tvoria základ pre rôznorodost výrobkov spolocnosti VAC.

viac k téme Polotovary a diely (english)

Diely

Sekané a ohýbané diely, plechové zväzky ako aj tienenia sú dalšími z ponúkaných výrobkov. Dôkladná znalost používaných materiálov v kombinácii s najnovšou výrobnou technológiou nám umožnuje byt ovela ústretovejšími k požiadavkám našich zákazníkov.

Spolocnost VAC ponúka okrem štandardných výrobkov takisto individuálne riešenia, ktoré boli vyvinuté v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi.

.........................................................................................................................................................................................................................................

Jadrá

Zliatiny s jedinecnou kombináciou vysokej permeability s nízkymi stratami sú základom nami vyrábanej série jadier.

Z dôvodu narastajúceho dopytu po materiáloch urcených na použitie pri vyšších frekvenciách sme ako prvá európska spolocnost vyvinuli jadrá z amorfných kovov (VITROVAC). Ponuku týchto jadier doplnajú jadrá z najnovšej generácie magneticky mäkkých zliatin, nanokryštalického VITROPERM-u.

viac k téme Jadrá a induktívne prvky (english)

Induktívne prvky

Dôkladné poznanie materiálov je iba jednou z mnohých kompetencií nevyhnutných pre nami vyrábané induktívne prvky a moduly.

V našich pobockách v Európe a Ázii ponúkame širokospektrálne know-how, individuálne, vysokospolahlivé a zároven ekonomické konštrukcné riešenia vyhotovované v množstvách podla potrieb zákazníka.

.........................................................................................................................................................................................................................................

Letztes Update : 18.01.2013

Contact

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
Personálny útvar
916 24 Horná Streda 1325/14
personalneodd@
vacuumschmelze.com

(vo formáte txt, pdf, doc; iné sú neakceptované)
Tel.:032/7772220